Get Adobe Flash player
Statisztika
Tartalom találatai : 498436
2011. 06.15. óta
mod_vvisit_counterÖsszesen387225

Laboratóriumunk bemutatása

Borminta vizsgálat megrendelő lap

Növényi minta vizsgálat megrendelő lap

Talajminta vizsgálat megrendelő lap

Megrendelő kitöltési segédlet

 

Tájékoztató a támogatásokhoz kapcsolódó talaj- és növényvizsgálatokról:

Talajvizsgálatok

Növényvizsgálatok

 

A 2018-ban érvényes árak megtekintése

 

 

Laboratóriumunk borászati részlege már 2002 óta működött, ennek során igyekezett, a kistermelők részére is elérhető áron szolgáltatni azokat a borvizsgálatokat, melyek a borok minősítését megalapozták.

2005. szeptember 1.-én kezdte meg működését a talaj- és növényanalitikai laboratórium, amely a pályázati források és a Balatoni Fejlesztési Tanács anyagi támogatásával jött létre.

A laboratórium a beindítást és validálást követően, elkészítette a Minőségirányítási kézikönyvét és elindította az akkreditálási folyamatot. Ennek eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület a laboratóriumot 2006. december 22-i dátummal NAT-1-1496/2006 számon akkreditált laboratóriummá nyilvánította, majd 2010. december 8-ai hatállyal NAT-1-1496/2010 számon az akkreditált laboratórium minősítést újabb 4 évre meghosszabbította. Ezt követően az akkreditáció NAH-1-1496/2014 december 17.-i dátummal, mely 2018. december 16-ig érvényes.

Az akkreditálás státusza az alábbi területekre terjed ki:

O Talajok fizikai és kémiai vizsgálata

O Növényi minták fizikai és kémiai vizsgálata

O Borászati termékek fizikai és kémiai vizsgálata.

Laboratóriumunk tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be:


Borászati laboratórium

Tevékenysége a borok szabványokban előírt minőségi követelményeinek ellenőrzése, valamint az előállítási technológiával kapcsolatos vizsgálatok végzése, amely kiterjed a mustok vizsgálatára is.

A vizsgálatokat az intézet kutatási feladatainak és a termelők igényeinek kielégítésére végezzük.

Borászati termékek vizsgálata.

Ezek a vizsgálatok akkreditáltak.

A vizsgálatok köre az alábbi paraméterekre terjed ki:

- A borok kémhatásának (pH) meghatározása

Alkoholtartalom meghatározása

Redukáló cukortartalom meghatározása

Titrálható savtartalom meghatározása

Extrakt tartalom meghatározása

Szabad és összes kénessav tartalom meghatározása

Palackállósági vizsgálatok (rázópróba, hidegpróba, melegpróba)

A borászati technológiával kapcsolatos vizsgálatok.

Ezek a vizsgálatok a szőlő érettségi állapotának, a mustok beltartalmának vizsgálatával, valamint az erjesztési technológiát megalapozó vizsgálatokkal kapcsolatosak. Ugyanakkor kiterjednek a borok kezelésével kapcsolatos vizsgálatokra.

Az alábbiakban a rutinszerűen végzett vizsgálatokat soroljuk fel:

Cukrok mennyiségének meghatározása: A vizsgálat során az összes cukortartalom, valamint ezen belül a Glükóz és Fruktóz mennyiségét vizsgáljuk szőlő, must és bormintákból. A vizsgálat alapján megállapítható a glükóz-fruktóz arány, amely fontos információ a szőlő érettségi állapotának megítélésében.

Nitrogén összetevők meghatározása: Szüretkor vizsgáljuk a mustok összes N, ammónium-N és az aminosavakból származó amino-N tartamát. A vizsgálatok eredményei alapján megállapítjuk, hogy a borélesztők életfeltételeihez szükséges N forrás rövid és hosszú távon rendelkezésre áll-e. A vizsgálatok elvégzését indokolja, hogy a N tápanyag elfogyása esetén - a felszaporodott élesztőpopuláció táplákozási rendellenességei miatt - komoly íz és illatproblémák léphetnek fel. A vizsgálatok alapján javaslatot teszünk a szükséges kiegészítésre.

Fémtartalom vizsgálata must és bormintákból: A vizsgálatokat egyrészt a szabványokban előírt vas, réz és egyéb nehézfém-koncentrációk, másrészt a borkő kiválást indikáló kálium és kalcium tartalom meghatározására végezzük. Utóbbi a borkő kiváláson túl a borkősav tartalom jelentős csökkenéséhez vezet, amely a borban a nyers ízt okozó almasav túlsúlyhoz vezet. A vizsgálatok alapján javaslatot teszünk a szükséges beavatkozásra.

Savprofil vizsgálata: Ebben a körben fotometriás és enzimatikus módszerekkel vizsgáljuk a mustok és borok borkősav, almasav, citromsav és tejsav tartalmát. A vizsgálatok alapján meghatározható az almasav bontás szükségessége.

Mindezeken túlmenően az igények és a szakirodalom alapján a vizsgálatok körét folyamatosan bővítjük.


Agrokémiai laboratórium


A laboratóriumban a telepítést megelőző és a tápanyag-gazdálkodással kapcsolatos talajvizsgálatokat, valamint az állomány tápanyag és mikroelem ellátottságának megítélése szempontjából fontos levélanalíziseket végezzük. A laboratórium nagy teljesítőképességű és pontos analíziseket lehetővé tevő műszerekkel van felszerelve, ilyenek:

O atomabszorpciós spektrofotométer, mellyel a talajok és levélminták ásványi anyagait vizsgáljuk (K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn stb.)

O UV-VIS spektrofotométer, mellyel a talajok humusz és szulfát-kén tartalmát, a növényi minták bórtartalmát vizsgáljuk.

O Kjeltec N analizátor, mellyel a talajok és levélminták összes nitrogén tartalmát vizsgáljuk.

O FIAstar 5000 analizátor, mellyel a talaj és növényi minták P, (nitrit+nitrát)-Nitrogén  tartalmát vizsgáljuk.

Az alábbiakban a laboratóriumban végzett vizsgálatok körét soroljuk fel.

 

Talajvizsgálatok

Szűkített talajvizsgálat: Kémhatás vizsgálata vizes és kálium-kloridos talajkivonatból., Arany-féle kötöttségi szám, szénsavas mésztartalom, vízben oldható összes sótartalom, humusztartalom, ammónium-laktátban oldható foszfor, kálium, kálium-kloridos kivonatból oldható magnézium, nitrát-N tartalom meghatározása.

- Bővített talajvizsgálat: A vizsgálatok köre a szűkített talajvizsgálati paramétereken kívül tartalmazza az oldható mikroelemek meghatározására terjed ki, ezek az EDTA-KCl-os talajkivonatból a mangán, réz és cinktartalom meghatározására terjednek ki.

- Teljeskörű talajvizsgálat: Ebben a körben, a teljeskörű talajvizsgálati paramétereken túl az összes toxikus nehézfémtartalom meghatározását végezzük el, ide tartoznak az összes cink-, réz-, ólom-, kadmium-, nikkel-, arzén-, higyany tartalom meghatározása.

A fentiekben csoportba foglalt vizsgálati paramétereken túl lehetőség van az egyes paraméterek külön vizsgálatára is.

A vizsgálatok alapján intézetünk szakemberei elkészítik a telepítés előtti trágyázási szakvéleményt, illetve a tápanyag-utánpótlási szakvéleményt.

 

Növényvizsgálatok

A szőlőültetvények tápanyag-ellátottságának megítélése szempontjából jelentős szerepe van a virágzás időszakában végzett levélanalízisnek. A vizsgálatok alapján felderíthetők a tápanyag-ellátottságban mutatkozó rendellenességek, amelyek hiánytüneteket, esetleg toxikus tüneteket okozhatnak okozhatnak. Ugyanakkor megállapíthatók az egyes táp-, vagy mikroelemek, hiányos vagy túlzott jelenlétéből eredő arányeltolódások.

A vizsgálatok alapján még lehetőség van a levéltrágyázással, vagy mélytrágyázással történő beavatkozásra.

Hasonlóan nagy jelentőségű a szüreti időszakban végzett levélanalízis, amely megmutatja, hogy a szőlőnek milyen volt a vegetációs időszakban a táp- és mikroelem ellátottsága, ezen kívül jelentős információt nyújt a következő évi tápanyag utánpótlás szükségességére, amelyet már az őszi időszakban célszerű végrehajtani.

Laboratóriumunk a növényvizsgálatok területén az alábbi akkreditált vizsgálatokat végzi: nitrogén-, foszfor-, kálium-, kalcium-, nátrium-, magnézium-, vas-, mangán-, réz-, cink- és bórtartalom meghatározása.

Természetesen lehetőség van a felsorolt paramétereken belül bármelyik elem külön vizsgálatára is, vagyis nem szükséges a teljes vizsgálati sort elvégezni. Ebben az esetben azonban nem tudjuk a tápelem arányokat számolni.

 

A levélvizsgálati eredmények alapján intézetünk szakemberei értékelést, illetve a beavatkozásra vonatkozó javaslatot készítenek.