Get Adobe Flash player
Statisztika
Tartalom találatai : 498433
2011. 06.15. óta
mod_vvisit_counterÖsszesen387224

AKG

Tápanyag-gazdálkodással, földhasználattal kapcsolatos egyes tudnivalók az AKG programban résztvevő gazdálkodók számára

Talajmintavétellel kapcsolatos tudnivalók:
A szántóföldi, valamint az ültetvény célprogramcsoport esetében a támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak kezdetét megelőző gazdálkodási évben vagy az első gazdálkodási évben, és a célprogram utolsó gazdálkodási évében a támogatásba bevont területre vonatkozóan bővített talajvizsgálatot végeztetni.

Talajminták laboratóriumba történő leadásának határideje 2008. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között majd 2013. szeptember 1.-2014. augusztus 31. közötti időszak. A földhasználónak rendelkeznie kell a talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított átvételi igazolás másolati példányával, illetve a vizsgálati eredményével

A talajmintavételt az alábbiak figyelembe vételével bárki elvégezheti:
A talajvizsgálat elvégzéséhez a mintát kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként kell venni,

5 ha-os sűrűséggel. A mintavételi egységek meghatározásánál figyelembe kell venni a parcella és táblahatárokat a tápanyag-gazdálkodási terv céljai szerint. A mintavételi egységeknek talajtanilag egységesnek kell lenniük.

A mintavétel mélysége:
- Szántóföldi kultúráknál, a művelt 30 cm-es talajrétegből,
- Állókultúráknál, almatermésű, csonthéjas, héjas és szőlő ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm; bogyós ültetvényeknél 0-20 cm, 20-40 cm mélységből kell venni.
A mintázandó területről a felső, növényi maradványokat tartalmazó réteg eltávolítása után lehet mintát venni. Az azonos tömegű részmintákat átló mentén vagy cikk-cakk vonalban, azonos mélységből, legalább 20 ponton ajánlott venni. Ezeket a részmintákat kell összekeverni, és az összekevert mintából 1-1 kg tömegű átlagmintát kell a laboratóriumba küldeni elemzésre.
Tilos mintát venni:
- szántóföldi tábla szélen 20 m-es sávban; forgókban; szalmakazlak helyén;
- műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén; állatok delelő helyén.

A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása utáni, de még a trágyázást megelőző időszak, ha a  talaj művelhető (nem túl nedves, nem túl száraz). Mintavételre alkalmas még:
- az ősszel alapműtrágyázott területekről a következő évben, de a trágyázástól számított legalább 100 nap utáni időszak;
- tavasszal műtrágyázott területről a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázást követő100 nap után;
- szervestrágyázást követő 6 hónap elteltével.

A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, amelynek tartalmaznia kell a következőket:
- földhasználó neve, regisztrációs száma;
- célprogram megnevezése;
- gazdaság helye; tábla jele;
- minta kódja; mintavétel időpontja;
- mintavétel mélysége.

A talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el. 
Bővített talajvizsgálat: a talaj pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu paraméterekre történő vizsgálata
 

Levélanalízis során betartandó követelmények :

Általános előírások: A mintavételi egységbe egy faj, illetve egy fajta kerülhet. Vegyes állomány esetén a fő fajt, fajtát kell mintázni. Az egy mintavételi egységen belül két átló mentén külön begyűjtött átlagminta szükséges.
Egy mintát 50-100 db növény, vagy minimum 100 db növényi szerv (levél, levélnyél) képez. Minden növényi szervet más növényről kell begyűjteni.
Almatermésű, bogyós, csonthéjas és héjas ültetvényekben egy fáról legalább 2 db levelet kell leszedni a fa két, sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadát, míg szőlő esetén a leveleket (levéllemezt) az első fürt szárcsomójáról mintázzuk meg.

Nem szabad mintát gyűjteni:
- növényvédelmi permetezést követően a munkaügyi várakozási idő leteltéig;
- lombtrágyázás után legalább 2 hétig;
- sáros, szennyezett növényekről.
A mintába csak kifejlett, a fajtára jellemző, ép, egészséges, csapadéktól mentes növényt, levelet, illetve levéllemezt lehet szedni.
A szegélyhatás elkerülésére a tábla szélső soraiból, illetve a sorok szélső növényeiből nem lehet mintát venni.

A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, és a laboratóriumba történő   juttatásig hűtőtáskában kell tartani
A  mintaazonosító jegy, amelynek tartalmaznia kell a következőket:
= földhasználó neve, regisztrációs száma célprogram megnevezése
= gazdaság helye, tábla jele
= minta kódja, növény megnevezése, fajta
= mintavétel időpontja, növény fenofázisa

A mintavételi egységről, egységekről táblánként mintavételi jegyzőkönyvet kell készíteni.

 


A növénymintavétel módja, időpontja, helye ültetvények esetében:

Kultúra                                                       Fenofázis                                                     Mintavétel helye
Szőlő                                        Teljes virágzásban (termőhajtásról)                  a fürttel szembeni, ép, fajtára

                                                                                                                           jellemző levél
                                                 Éréskor (lombszíneződés kezdete előtt)           a fürttel szembeni, ép,

                                                                                                                          fajtára jellemző levél
Alma, körte, 
birs, naspolya                           Hajtásnövekedés befejezése után                    a földről még kézzel elérhető

                                                                                                                           csúcshajtás közepéről származó

                                                                                                                          teljes levél

Őszibarack,                              Éréskor                                                              a földről még kézzel elérhető

homoktövis                                                                                                        csúcshajtás közepéről származó           

                                                                                                                           teljes levél 

Szilva, kajszi,
meggy, cseresznye                 a hajtásnövekedés befejezése után                  a földről még kézzel elérhető

                                                                                                                          csúcshajtás közepéről származó

                                                                                                                           teljes levél

Dió                                          a csonthéj kialakulása után                                az összetett levél csúcsi

                                                                                                                          levéllemeze

Mandula, mogyoró,                 a csonthéj kialakulása után                                a földről még kézzel elérhető

szelídgesztenye                                                                                                 csúcshajtás közepéről származó

                                                                                                                           teljes levél
  

Piros és egyéb                       Éréskor                                                                a hajtás középső kifejlett levele
ribiszke, piszke/egres,  
josta,

 

Termesztett bodza                 Éréskor                                                                a hajtás középső részéről kifejlett

                                                                                                                           összetett levéllemez
  
Málna, szeder                        Éréskor                                                                a hajtás középső részéről kifejlett

                                                                                                                           összetett levéllemez
 

Levélanalízis: a levelek évente történő laboratóriumi vizsgálata legalább N, P, K, Ca és Mg paraméterekre integrált és ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés ültetvény célcsoportnál.

Szőlő esetében évente egy levélmintaszedés javasolt a virágzás időszakában. Az AKG-ban (Integrált gyümölcs-és szőlőtermesztés célprogram) részt vevő termelőknek a 61/2009 (V. 14.) alaprendeletnek megfelelően kötelező évente egy alkalommal (59/2009. (IX. 03.) UMVP-IH közlemény) a levélmintavétel a programba bevitt ültetvényekben.


Intézetünk rendelkezik akkreditált (talaj, növény, bor) (NAT-1-1496/2010) laboratóriumi háttérrel. A levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium által kiállított átvételi igazolást az MVH a földhasználó által vállalt célprogram előírásainak ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el.


Egyéb (web-GN, nitrát-adatszolgáltatás) tudnivalók:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. § (7) bekezdése kimondja a „web-GN” elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget, így az AKG-ban részt vevő ügyfelek számára kötelező az előző gazdálkodási év (2011/2012) gazdálkodási naplóban rögzített és az előző évben elkészített tápanyaggazdálkodási terv egyes adatainak webGN-ben történő rögzítése és annak az elektronikus felületen történő beküldése. A webGN a http://www.nebih.gov.hu/nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok linken érhető el. Beadási határideje: november 30., mely határnap jogvesztő, hiánypótlásnak, helye nincs!
A határidőn túli beküldés 30 %-os szankciót von maga után az előző gazdálkodási évre jutó támogatási összeg vonatkozásában, továbbá azoknál a célprogramoknál, ahol a tápanyaggazdálkodási terv is elvárt (szántó, ültetvény), ott további 30 % ot vonhat magaután a késlekedés.

Nemcsak a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak hanem az ország egész területén mindazoknak akik a háztartási igényt megaladó mértékben állatot tartanak nitrát adatszolgáltatási kötelezettségük van, melyet papír alapon vagy elektronikus úton kell teljesíteni. A beadás határideje – mind az elektronikus felületre, mind a papírformátumra vonatkozóan – minden év szeptember 1- december 31. közötti időszak. Az elektronikus felület a http://www.nebih.gov.hu/nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok linken érhető el, s ügyfélkapus azonosítást követően küldhető be. A papír alapú bevallás pedig az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. mellékletében szereplő nyomtatványon tehető meg, mely többek között a www.kolcsonosmegfeleltetes.eu oldalon a JFGK4. kötelezettségek pontjában a „Formanyomtatványok” almenüben található. A papír alapú beadás helye a tevékenység helye szerinti Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága.